Zarážání hory

30. srpna 2021

Tato tradiční vinařská akce spojená s kulturním programem se koná v sobotu 4. září 2021 v 19.00 v prostoru „u vrb“ a následně v areálu „Výletiště pod zeleným,“ v případě nepříznivého počasí na sále Kulturního domu.

Těšte se na:

Cimbálovou muziku Zádruha – Josefovské mužáky – Ochutnávku vín – Zvěřinový a vepřový guláš – Zabijačkové speciality – Ochutnávku místních domácích pochutin (když donesete nějaké buchty či patenty)

Jste všichni srdečně zváni, malí i velcí, vinaři i nevinaři, prostě všichni Josefáci i „Josefáci srdcem a duší“ odjinud.

Guláš bude vydáván, dokud bude, přijďte tedy co nejdříve.

Základní hygienická doporučení:

– dodržování doporučení nebo případných omezení stanovených Vládou ČR, Ministerstvem zdravotnictví či Krajskou hygienickou stanicí,

– kdo má zvýšenou teplotu či pociťuje jakékoliv příznaky virózy nebo se jinak necítí zdravotně v pořádku, nechť letošní Zarážání hory nenavštěvuje,

– dbát zvýšené hygieny,

– každý v plném důsledku nese osobní odpovědnost,

– používat jednorázové gastronomické příslušenství jako skleničky a jiné,

– před vstupem do areálu Výletiště pod zeleným, či sálu KD si dezinfikovat ruce,

– v případě nepříznivého počasí je kapacita sálu KD do 100 osob.

Žádáme všechny o dodržování našich doporučení a vzájemnou ohleduplnost, dodržování zvýšené hygieny a používání jednorázového gastronomického příslušenství, případně vlastních skleniček na víno.

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI