Informace k volbám do PS PČR

23. září 2013

Na základě ustanovení § 14c písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů…

Stanovení minimálního počtu členů oksrkové volební komise

Na základě ustanovení § 14c písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou konat ve dnech 25. a 26. října 2013, minimální počet členů okrskové volební komise pro obec Josefov:
6 členů + zapisovatel(ka).

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Na základě ustanovení § 14c písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuji o počtu a sídle volebních okrsků na území naší obce pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou konat ve dnech 25. a 26. října 2013.

Číslo okrsku: 1
Sídlo volebního okrsku: Kulturní dům, Hlavní 131

Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta obce

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI