Jmenování zapisovatele okrskové volební komise, pro volbu prezidenta republiky

26. listopadu 2012

Na základě ustanovení § 14 odst. 1 písm. e) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů…

Na základě ustanovení § 14 odst. 1 písm. e) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,

jmenuji

zapisovatelku okrskové volební komise pro volbu prezidenta republiky, která se bude konat ve dnech 11. a 12. ledna 2013, případné druhé kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013.

Pro okrskovou volební komisi č. 1
Radku Pospíšilovou, bytem Nová 98, Josefov, 696 21

Bc. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta obce

 

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI