Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby 25. a 26. 10. 2013

3. října 2013

Na základě ustanovení § 14c písm. e) a v souladu s ustanovením § 14e odst. 7 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky…

Na základě ustanovení § 14c písm. e) a v souladu s ustanovením § 14e odst. 7 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

jmenuji

zapisovatelku okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou konat ve dnech 25. a 26. října 2013.

Pro okrskovou volební komisi č. 1
Radku Pospíšilovou, bytem Nová 98, Josefov, 696 21

 

Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta obce

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI