Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

28. srpna 2012

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise, pro volby 12. a 13. 10. 2012

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI