Obecně závazná vyhláška obce Josefov č. 2/2012

17. prosince 2012

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI