Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do PS Parlamentu ČR

22. září 2017

Datum vyvěšení 22. 9. 2017, datum sejmutí 21. 10. 2017

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI