Plánovaná oprava vodovodního přivaděče DN 600 skupinového vodovodu Podluží

13. června 2013

Vážení spotřebitelé, společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s vám oznamuje, že v pondělí 8. a úterý 9. července bude provádět plánovanou opravu na vodovodním přivaděči Podluží. Z tohoto důvodu bude uzavřena a vypuštěna část přivaděče a obce budou zásobeny náhradním způsobem.

Vzhledem k omezené zásobě vody ve vodojemu, ze kterého budou obce zásobeny, je nutno v tyto dny vodou maximálně šetřit, aby nedošlo k jejímu předčasnému vyčerpání a tudíž by voda netekla vůbec.

V tyto dny bude zakázáno používat pitnou vodu z vodovodu na praní, zalévání, napouštění bazénů a podobně. Také v domácnostech a firmách bude nutno omezit spotřebu vody na nezbytné minimum.

Obnovení dodávky vody v plném rozsahu a kvalitě proběhne v noci na středu 10. července, o ukončení zákazu budete informování prostřednictvím obecního úřadu.

Detailní informace o plánované akci, jejím průběhu a situaci v zásobování můžete získat také na webových stránkách společnosti WWW.VAK-HOD.CZ nebo na našem dispečinku, telefon 723 446 499 .

Děkujeme za pochopení a disciplínu a věříme, že společným úsilím našim i vás všech spotřebitelů se tato náročná akce povede bez větších dopadů na systém zásobení pitnou vodou.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI