Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 9. března 2012

2. března 2012

POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov, které se bude konat v pátek dne 9. března 2012 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
3. Kontrola plnění minulého usnesení
4. Schválení
– smluv a dohod
– Nařízení obce č. 1/2012
– Smlouvy s Mikroregionem Hodonínsko
– výstavby RD za hřištěm a přípravných prací pro záměr prodeje pozemků
5. Schválení
5.1 Rozpočtového opatření č.j. 9/2011
5.2 Návrhu rozpočtu na rok 2012
6. Projednání žádostí a stížností
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI