Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov 

15. února 2011

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov, které se bude konat ve středu dne 23. února 2011 v 18.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:

 1. Zahájení
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
 3. Kontrola plnění minulého usnesení
 4. Schválení
  • Rozpočtového opatření č.j. 7/2010
  • Návrhu rozpočtu na rok 2011
 5. Schválení
  • smluv a dohod
  • pořízení změny územního plánu obce Josefov
  • příspěvku Mikroregionu Hodonínsko
  • příspěvku Regionu Podluží
  • příspěvku Spolku pro obnovu venkova ČR
 6. Projednání žádostí a stížností
 7. Různé
 8. Diskuse
 9. Závěr

S pozdravem
Bc. Vojtěch Pospíšil
starosta

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI