Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

5. května 2014

Zasedání se koná v pondělí dne 12. května 2014 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:

1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
3. Kontrola plnění minulého usnesení
4. Schválení
– smluv a dohod
– cenové nabídky materiálu na opravu chodníků ul. Horní a Dolní
– cenové nabídky na kanalizaci vedle fotbalového hřiště
– záměru obce č. 4/2014 – zemědělský pacht pozemků
– záměru obce č. 5/2014 – výprosa pozemků
5. Schválení rozpočtového opatření č.j. 1/2014
6. Projednání žádostí a stížností
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr

S pozdravem
Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI