POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

11. září 2014

Zasedání se bude konat ve čtvrtek dne 18. září 2014 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
3. Kontrola plnění minulého usnesení
4. Schválení garance dotace na služby sociální prevence ORP Hodonín na r. 2015 v rámci komunitního plánování
5. Schválení
5.1 Rozpočtového opatření č.j. 3/2014
5.2 Rozpočtového opatření č.j. 4/2014
5.3 Rozpočtového opatření č.j. 5/2014
5.4 Rozpočtového výhledu na r. 2015 – 2018
6. Projednání žádostí a stížností
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr

S pozdravem
Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI