POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

23. března 2016

Zasedání se bude konat ve čtvrtek dne 31. března 2016 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
4. Kontrola plnění minulého usnesení
5. Schválení
– smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. E.ON
– rozhodnutí zadání veřejné zakázky Josefov – kanalizace a ČOV
6. Různé
7. Diskuse
8. Závěr

S pozdravem
Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

 

vyvěšeno: 23. březen 2016
sňato: 31. březen 2016

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI