POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

22. prosince 2016

POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov, které se bude konat ve čtvrtek dne 29. prosince 2016 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 4. Kontrola plnění minulého usnesení
 5. Schválení
  • smluv a dohod
  • dílčí inventarizační komise
  • komise pro provedení finanční kontroly
  • platební výměr obce o ceně nájmu (pachtovného) na rok 2017
  • nabídky banky  na  úvěr  financování  akce  Josefov  –  kanalizace a ČOV
  • smlouvy s bankou na úvěr financování akce Josefov – kanalizace a ČOV
  • vytvoření pracovního místa technika ČOV
 6. Schválení
  • Rozpočtového opatření č.j. 7/2016
  • Rozpočtového opatření č.j. 8/2016
  • Rozpočtového provizoria obce Josefov na 2017
 7. Projednání žádostí a stížností
 8. Různé
  • záležitosti ČOV
  • záležitosti Regionu Podluží a Mikroregionu Hodonínsko
 9. Diskuse Závěr

 

S pozdravem

Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r. starosta

 

vyvěšeno:       22. prosince 2016
sňato:             29. prosince 2016

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI