Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

19. září 2019

Zasedání se bude konat ve čtvrtek dne 26. září 2019 v 19.00 hodin
v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 4. Kontrola plnění minulého usnesení
 5. Rozpočtové hospodaření obce
  1. Rozpočtové opatření č.j. 2/2019
 6. Smluvní a majetkoprávní vztahy, procesní a organizační záležitosti
  1. smlouvy a dohody
  2. smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. E.ON („Josefov,Hlavní,příp.kNN,Prát“)
  3. avízo k platbě neinvestičního příspěvku č. 2019-0203 Region Podluží (sdílená elektrokola pro obce Regionu Podluží, Stromořadí pro Region Podluží – následná péče 2019)
  4. příspěvku na provoz IDS-JMK na rok 2020
  5. dodatek č. 11 ke smlouvě za uložení odpadu se Skládka Hraničky Mutěnice
  6. organizační řád obecního úřadu, jednací řády orgánů zastupitelstva, pravidla pro vyřizování stížností a peticí
 7. Projednání žádostí a stížností, mj.
  1. žádost Nemocnice TGM Hodonín o finanční příspěvek do sbírky na obměnu zdravotnické techniky
  2. žádost o finanční dar pro kuželkáře obce Josefov
 8. Různé, mj.
  1. záležitosti Změny č. 3 Územního plánu Josefov
  2. realizace investic a oprav v roce 2019
 9. Diskuse
 10. Závěr

S pozdravem
Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

vyvěšeno: 19. září 2019
sňato: 26. září 2019

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI