POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

5. prosince 2022

Zasedání se bude konat v pondělí dne 12. prosince 2022 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
4. Kontrola plnění minulého usnesení
5. Rozpočtové hospodaření obce
– Rozpočtové opatření č.j. 7/2022
– Rozpočtové opatření č.j. 8/2022
– Rozpočtové provizorium obce Josefov na r. 2023
6. Smluvní a majetkoprávní vztahy, procesní a organizační záležitosti
– smlouvy a dohody
– Dodatek č. 3 ke smlouvě o převzetí odpadů na překladiště Skládka Hraničky Mutěnice
– Dodatek č. 14 ke smlouvě za uložení odpadu se Skládka Hraničky Mutěnice
– příspěvek na provoz IDS-JMK na rok 2023
– dílčí inventarizační komise
– komise pro provedení finanční kontroly
7. Projednání žádostí a stížností, mj.
– žádost o finanční dar na r. 2023 Malovaný kraj Břeclav
– žádost o finanční dar na r. 2023 Kynologický klub Josefov
8. Různé, mj.
– Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Josefov za rok 2022
– záležitosti DSO Region Podluží
– záležitosti cyklostezky
9. Diskuse
10. Závěr

S pozdravem
Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

vyvěšeno: 5. prosince 2022
sňato: 12. prosince 2022

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI