POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

8. listopadu 2023

Zasedání se bude konat ve středu dne 15. listopadu 2023 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov

Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
4. Kontrola plnění minulého usnesení
5. Rozpočtové hospodaření obce
– Rozpočtové opatření č.j. 4/2023
– Rozpočtové opatření č.j. 5/2023
6. Smluvní a majetkoprávní vztahy, procesní a organizační záležitosti
– smlouvy a dohody
– smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK na realizaci projektu
„Kontejnery pro sběrný dvůr Josefov“
– smlouva o poskytnutí dotace na akci „Projektová dokumentace cyklostezky
Prušánky – Josefov, k.ú. Josefov“ z prostředků rozpočtu Mikroregionu
Hodonínsko
– veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace obcí Josefov na spolufinancování
sociálních služeb s městem Hodonín na rok 2024
– příspěvek na provoz IDS-JMK na rok 2024
7. Projednání žádostí a stížností, mj.
– žádost o finanční dar na r. 2024 Kuželkáři Josefov
– žádost o finanční dar na r. 2024 Český svaz včelařů Hodonín
8. Různé, mj.
– odpadové hospodářství
– OZV obce Josefov
– soutěž ve sběru tříděného odpadu
– záležitosti cyklostezky
9. Diskuse
10. Závěr

S pozdravem
Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

vyvěšeno: 8. listopadu 2023
sňato: 15. listopadu 2023

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI