Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

4. června 2012

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov, které se bude konat v pondělí dne 11. června 2012 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
3. Kontrola plnění minulého usnesení
4. Schválení
– smluv a dohod
– vydání opatření obecné povahy změny č. 1 územního plánu obce Josefov
– záměru obce č. 1/2012 – prodej pozemků na výstavbu rodinných domů
5. Schválení
5.1 Rozpočtového opatření č.j. 1/2012
5.2 Rozpočtového opatření č.j. 2/2012
5.3 Závěrečného účtu obce 2011
6. Projednání žádostí a stížností
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr

S pozdravem

Bc. Vojtěch Pospíšil
starosta

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI