Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

7. března 2013

Které se bude konat ve čtvrtek dne 14. března 2013 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
3. Kontrola plnění minulého usnesení
4. Schválení
– smluv a dohod
5. Schválení návrhu rozpočtu obce Josefov na rok 2013
6. Projednání žádostí a stížností
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr

S pozdravem
Bc. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI