Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

24. května 2011

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov, které se bude konat v úterý dne 31. května 2011 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:

1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
3. Kontrola plnění minulého usnesení
4. Schválení
– smluv a dohod
– změny č. 1 územního plánu obce Josefov
– neinvestičního příspěvku na žáky obci Dolní Bojanovice
– příspěvku Regionu Podluží
– mimořádného členského příspěvku Mikroregionu Hodonínsko
5. Schválení
5.1 Rozpočtového opatření č.j. 1/2011
5.2 Rozpočtového opatření č.j. 2/2011
5.3 Závěrečného účtu obce 2010
6. Projednání žádostí a stížností
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI