Pozvánka na zasedání členské schůze Regionu Podluží

11. května 2017

Předseda svazku obcí Region Podluží svolává 32. veřejné zasedání Členské schůze svazku obcí, které se bude konat ve čtvrtek 25. května 2017 od 18.00 hodin na Sokolovně v Lužicích.

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3. Zpráva o činnosti za rok 2016
4. Zpráva revizní komise za rok 2016
5. Projednání závěrečného účtu za rok 2016
6. Různé
7. Diskuse
8. Závěr

Mgr. Vojtěch Pospíšil
předseda svazku obcí
Region Podluží

Ke stažení

Datum vyvěšení 10. 5. 2017 a svěšení 25. 5. 2017.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI