Pozvánka na zasedání členské schůze Regionu Podluží

15. května 2018

Předseda svazku obcí Region Podluží svolává 34. veřejné zasedání Členské schůze svazku obcí, které se bude konat ve čtvrtek 31. května 2018 od 17.00 hodin v Kulturním domě v Moravské Žižkově.

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3. Zpráva o činnosti za rok 2017
4. Zpráva revizní komise za rok 2017
5. Volba členů revizní komise
6. Projednání závěrečného účtu za rok 2017
7. Změna stanov DSO
8. Různé
9. Diskuse
10. Závěr

Mgr. Vojtěch Pospíšil
předseda svazku obcí
Region Podluží

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI