Pozvánka na zasedání Členské schůze Regionu Podluží

18. listopadu 2019

Předseda svazku obcí Region Podluží svolává 50. veřejné zasedání Členské schůze svazku obcí, které se bude konat v úterý 3. prosince 2019 od 9.00 hodin v Prušánkách v salonku Restaurace U Schottlů.

Program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
  3. Zpráva o činnosti za období leden až listopad 2019
  4. Rozpočet na rok 2020
  5. Různé
  6. Diskuse
  7. Závěr

Mgr. Vojtěch Pospíšil
předseda svazku obcí
Region Podluží

Datum vyvěšení 18. 11. 2019, datum sejmutí 3. 12. 2019

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI