Pozvánka na zasedání členské schůze regionu Podluží

30. března 2011

Předseda svazku obcí Region Podluží svolává 18. veřejné zasedání členské
schůze svazku obcí, které se bude konat ve čtvrtek 14. dubna 2011 v 18.00 hodin
na KD v Týnci.

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3. Zpráva o činnosti za rok 2010
4. Zpráva revizní komise za rok 2010
5. Projednání závěrečného účtu za rok 2010
6. Volba statutárních zástupců svazku obcí
7. Rozpočtový výhled na období 2011 – 2014
8. Různé
9. Diskuse
10. Závěr

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI