Pozvánka na zasedání členské schůze regionu Podluží

22. listopadu 2011

Předseda svazku obcí Region Podluží svolává 19. veřejné zasedání členské schůze svazku obcí, které se bude konat ve čtvrtek 8. prosince 2011 v 17.00 hodin v sále Domu seniorů v Kosticích.

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3. Zpráva o činnosti za rok 2011
4. Zpráva revizní komise
5. Plán činnosti na rok 2012
6. Rozpočet na rok 2012
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr

Ing. Jaroslav Kreml
předseda svazku obcí
Region Podluží

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI