Pozvánka na zasedání členské schůze regionu Podluží

4. prosince 2010

Předseda svazku obcí Region Podluží svolává 17. veřejné zasedání členské schůze svazku obcí, které se bude konat v úterý 21. prosince 2010 v 18.00 hodin v Kulturním domě ve Starém Poddvorově.

Program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
  3. Zpráva o činnosti za rok 2010
  4. Zpráva revizní komise
  5. Volba členů revizní komise
  6. Plán činnosti na rok 2011
  7. Rozpočet na rok 2011
  8. Různé
  9. Diskuze
  10. Závěr

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI