Rozpočtová odpovědnost DSO Region Podluží 2019

7. června 2019

Průběžně aktualizováno

Region Podluží na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 39 oznamuje, že dokumenty týkající se rozpočtové odpovědnosti jsou uloženy elektronicky následovně:

http://jiznislovacko.cz/podluzi/region-podluzi v sekci Region Podluží

  1. Schválený střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019 – 2022  Regionu Podluží
  2. Schválený rozpočet Regionu Podluží na rok 2019, schválen 4. 12. 2018, zveřejněn 13. 12. 2018
  3.  Návrh závěrečného účtu Regionu Podluží – dobrovolného svazku obcí za rok 2018 (vyvěšeno 20.5.2019, sňato 6.6.2019)
  4. Schválený závěrečný účet Regionu Podluží 2018 – schváleno 6. 6. 2019, zveřejněno 7. 6. 2019

Listinná podoba dokumentů je k nahlédnutí v kanceláři Regionu Podluží, Náměstí 177, Lanžhot.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI