Rozpočtová odpovědnost obce Josefov 2022

30. prosince 2022

Průběžně aktualizováno

 1. Střednědobý výhled obce Josefov 2022 – 2025 (PDF), vyvěšeno 12. 11. 2021, sňato 15. 12. 2021, schváleno ZO Josefov 15. 12. 2021, zveřejněno 17. 12. 2021
 2. Rozpočtové provizorium obce Josefov na rok 2022 (PDF), schváleno ZO Josefov 15. 12. 2021, zveřejněno 17. 12. 2021
 3. Rozpočet obce Josefov na rok 2022 (PDF), schválen 14. 3. 2022, zveřejněn 16. 3. 2022 (návrh vyvěšen od 23. 2. 2022 do 16. 3. 2022)
 4. Rozpočtové opatření č.j. 1/2022 (PDF), schváleno 18. 4. 2022, zveřejněno 5. 5. 2022
 5. Závěrečný účet obce Josefov 2021 (PDF), návrh vyvěšen 23. 5. 2022, sňat 14. 6. 2022, schváleno ZO Josefov 14. 6. 2022, zveřejněno 15. 6. 2022
  1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2021 (PDF)
  2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Josefov 2021 (PDF)
  3. Výkaz zisku a ztrát 2021 (PDF)
  4. Rozvaha 2021 (PDF)
  5. Příloha 2021 (PDF)
 6. Rozpočtové opatření č.j. 2/2022 (PDF), schváleno 16. 6. 2022, zveřejněno 28. 6. 2022
 7. Rozpočtové opatření č.j. 3/2022 (PDF), schváleno 15. 7. 2022, zveřejněno 3. 8. 2022
 8. Rozpočtové opatření č.j. 4/2022 (PDF), schváleno 11. 8. 2022, zveřejněno 31. 8. 2022
 9. Rozpočtové opatření č.j. 5/2022 (PDF),schváleno 14. 9. 2022, zveřejněno 20. 9. 2022
 10. Rozpočtové opatření č.j. 6/2022 (PDF), schváleno 19. 9. 2022, zveřejněno 3. 10. 2022
 11. Rozpočtové opatření č.j. 7/2022 (PDF), schváleno 13. 10. 2022, zveřejněno 31. 10. 2022
 12. Rozpočtové opatření č.j. 8/2022 (PDF), schváleno 11. 11. 2022, zveřejněno 28. 11. 2022
 13. Rozpočtové provizorium obce Josefov na rok 2023 (PDF), schváleno ZO Josefov 12. 12. 2022, zveřejněno 19. 12. 2022
 14. Rozpočtové opatření č.j. 9/2022, schváleno 14. 12. 2022 (PDF), schváleno 14. 12. 2022, zveřejněno 30. 12. 2022
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI