Rozpočtová odpovědnost obce Josefov 2022

28. června 2022

Průběžně aktualizováno

 1. Střednědobý výhled obce Josefov 2022 – 2025 (PDF), vyvěšeno 12. 11. 2021, sňato 15. 12. 2021, schváleno ZO Josefov 15. 12. 2021, zveřejněno 17. 12. 2021
 2. Rozpočtové provizorium obce Josefov na rok 2022 (PDF), schváleno ZO Josefov 15. 12. 2021, zveřejněno 17. 12. 2021
 3. Rozpočet obce Josefov na rok 2022 (PDF), schválen 14. 3. 2022, zveřejněn 16. 3. 2022 (návrh vyvěšen od 23. 2. 2022 do 16. 3. 2022)
 4. Rozpočtové opatření č.j. 1/2022 (PDF), schváleno 18. 4. 2022, zveřejněno 5. 5. 2022
 5. Závěrečný účet obce Josefov 2021 (PDF), návrh vyvěšen 23. 5. 2022, sňat 14. 6. 2022, schváleno ZO Josefov 14. 6. 2022, zveřejněno 15. 6. 2022
  1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2021 (PDF)
  2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Josefov 2021 (PDF)
  3. Výkaz zisku a ztrát 2021 (PDF)
  4. Rozvaha 2021 (PDF)
  5. Příloha 2021 (PDF)
 6. Rozpočtové opatření č.j. 2/2022 (PDF), schváleno 16. 6. 2022, zveřejněno 28. 6. 2022
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI