Rozpočtová odpovědnost obce Josefov 2023

29. prosince 2023

Průběžně aktualizováno

 1. Střednědobý výhled obce Josefov 2022 – 2025 (PDF), vyvěšeno 12. 11. 2021, sňato 15. 12. 2021, schváleno ZO Josefov 15. 12. 2021, zveřejněno 17. 12. 2021
 2. Rozpočtové provizorium obce Josefov na rok 2023 (PDF), schváleno ZO Josefov 12. 12. 2022, zveřejněno 19. 12. 2022
 3. Rozpočet obce Josefov na rok 2023 (PDF), schválen 9. 3. 2023, zveřejněn 13. 3. 2023 (návrh vyvěšen od 23. 2. 2023 do 13. 3. 2023)
 4. Rozpočtové opatření č.j. 1/2023 (PDF), schváleno 17. 3. 2023, zveřejněno 31. 3. 2023
 5. Závěrečný účet Obce Josefov za rok 2022 (PDF), návrh vyvěšen 3. 5. 2023, sňat 8. 6. 2023, schváleno ZO Josefov 8. 6. 2023, zveřejněno 12. 6. 2023
  1. Příloha 2022 (PDF)
  2. Rozvaha 2022 (PDF)
  3. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 2022 (PDF)
  4. Výkaz zisku a ztrát 2022 (PDF)
  5. Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2022 (PDF)
 6. Rozpočtové opatření č.j. 2/2023 (PDF), schváleno 9. 6. 2023, zveřejněno 24. 6. 2023
 7. Rozpočtové opatření č.j. 3/2023 (PDF), schváleno 16. 8. 2023, zveřejněno 31. 8. 2023
 8. Rozpočtové opatření č.j. 4/2023 (PDF) , schváleno 19. 9. 2023, zveřejněno 4. 10. 2023
 9. Rozpočtové opatření č.j. 5/2023 (PDF), schváleno 23. 10. 2023, zveřejněno 2. 11. 2023
 10. Rozpočtové opatření č.j. 6/2023 (PDF), schváleno 29. 11. 2023, zveřejněno 11. 12. 2023
 11. Střednědobý výhled rozpočtu obce Josefov 2024-2027 (PDF), vyvěšeno 23. 11. 2023, sňato 13. 12. 2023, schváleno ZO Josefov 13. 12. 2023, zveřejněno 15. 12. 2023
 12. Rozpočtové provizorium obce Josefov na rok 2024 (PDF), schváleno ZO Josefov 13. 12. 2023, zveřejněno 15. 12. 2023
 13. Rozpočtové opatření č.j. 7/2023 (PDF), schváleno 14. 12. 2023, zveřejněno 29. 12. 2023
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI