Rozpočtová odpovědnost obce Josefov 2023

31. srpna 2023

Průběžně aktualizováno

 1. Střednědobý výhled obce Josefov 2022 – 2025 (PDF), vyvěšeno 12. 11. 2021, sňato 15. 12. 2021, schváleno ZO Josefov 15. 12. 2021, zveřejněno 17. 12. 2021
 2. Rozpočtové provizorium obce Josefov na rok 2023 (PDF), schváleno ZO Josefov 12. 12. 2022, zveřejněno 19. 12. 2022
 3. Rozpočet obce Josefov na rok 2023 (PDF), schválen 9. 3. 2023, zveřejněn 13. 3. 2023 (návrh vyvěšen od 23. 2. 2023 do 13. 3. 2023)
 4. Rozpočtové opatření č.j. 1/2023 (PDF), schváleno 17. 3. 2023, zveřejněno 31. 3. 2023
 5. Závěrečný účet Obce Josefov za rok 2022 (PDF), návrh vyvěšen 3. 5. 2023, sňat 8. 6. 2023, schváleno ZO Josefov 8. 6. 2023, zveřejněno 12. 6. 2023
  1. Příloha 2022 (PDF)
  2. Rozvaha 2022 (PDF)
  3. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 2022 (PDF)
  4. Výkaz zisku a ztrát 2022 (PDF)
  5. Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2022 (PDF)
 6. Rozpočtové opatření č.j. 2/2023 (PDF), schváleno 9. 6. 2023, zveřejněno 24. 6. 2023
 7. Rozpočtové opatření č.j. 3/2023 (PDF), schváleno 16. 8. 2023, zveřejněno 31. 8. 2023
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI