Rozpočtová odpovědnost obce Josefov 2024

10. července 2024

Průběžně aktualizováno

 1. Střednědobý výhled rozpočtu obce Josefov 2024-2027 (PDF), vyvěšeno 23. 11. 2023, sňato 13. 12. 2023, schváleno ZO Josefov 13. 12. 2023, zveřejněno 15. 12. 2023
 2. Rozpočtové provizorium obce Josefov na rok 2024 (PDF), schváleno ZO Josefov 13. 12. 2023, zveřejněno 15. 12. 2023
 3. Rozpočet obce Josefov na rok 2024 (PDF), schválen 13. 3. 2024, zveřejněn 15. 3. 2024 (návrh vyvěšen od 26. 2. 2024 do 15. 3. 2024
 4. Rozpočtové opatření č.j. 1/2024 (PDF), schváleno 16. 4. 2024, zveřejněno 23. 4. 2024
 5. Rozpočtové opatření č.j. 2/2024 (PDF), schváleno 15. 05. 2024, zveřejněno 24. 05. 2024
 6. Závěrečný účet obce Josefov za rok 2023 (PDF), návrh vyvěšen 28. 5. 2024, sňat 13. 6. 2024, schváleno ZO Josefov 13. 6. 2024, zveřejněno 21. 6. 2024.
  Přílohy:

  1. Příloha 2023 (PDF)
  2. Rozvaha 2023 (PDF)
  3. Výkaz zisku a ztráty 2023 (PDF)
  4. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 2023 (PDF)
  5. Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2023 (PDF)
 7. Rozpočtové opatření č.j. 3/2024 (PDF), schváleno 24. 6. 2024, zveřejněno 10. 7. 2024
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI