Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení vodoprávního řízení – Kanalizační řád stokové sítě pro veřejnou potřebu obce Josefov

20. září 2021

Datum vyvěšení: 20. 9. 2021, datum sejmutí: 5. 10. 2021

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI