Veřejná vyhláška, Změna č. 3 ÚP Josefov, veřejné projednání

13. září 2018

Obecní úřad Josefov, jako pořizovatel ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 52 stavebního zákona oznamuje, že veřejné projednání posouzeného a upraveného návrhu ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JOSEFOV se uskuteční dne 16. října 2018 (v úterý) od 17:00 hod. na OÚ Josefov. V souladu s § 52 stavebního zákona jej doručuje touto veřejnou vyhláškou.

Projednávaná dokumentace k nahlédnutí na http://www.josefov.eu/investice/uzemni-plan/

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI