Záměr obce č. 1/2015

17. března 2015

Obec Josefov na základě ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o obcích“) a v souladu s ostatními platnými právními přepisy ČR zveřejňuje záměr poskytnout jako výprosu pozemky obce ve vlastnictví obce Josefov, v katastrálním území Josefov u Hodonína a uzavřít smlouvu o výprose za níže uvedených podmínek, kdy obec Josefov jako půjčitel je výlučným vlastníkem pozemků v obci Josefov, v okrese Hodonín, katastrální území Josefov u Hodonína 661490, č. LV 1: nemovitostí – pozemků.

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI