Turnaj ulic

V sobotu 15.srpna 2009 se na sportovním víceúčelovém hřišti, utkali zástupci ulic v turnaji o Putovní pohár obce Josefov.

Po urputném boji, který trval celý den, nakonec vyhrála ulice Nová. Vítězný pohár s názvem ulice je vystaven v místním hostinci.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI