Metodika kácení dřevin

Soubor metodických materiálů k problematice povolování kácení dřevin rostoucích mimo les:
  • kopie příslušné části zákona č. 114/1992 Sb. – zejména § 7,8,9 a příslušné části prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. – § 8
  • komentář k těmto právním ustanovením s praktickým výkladem jednotlivých pojmů a se seznamem soudních znalců
  • formulář žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les s pokyny pro její podání
  • vzor správního rozhodnutí o povolení kácení a uložení náhradní výsadby dřevin

Metodika na portálu Jihomoravského kraje

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI