Tradiční krojované hody Josefov 2021

11. července 2021

Obec Josefov a josefovská chasa pořádají ve dnech 18. – 20. 7. 2021 tradiční krojované hody. Obec Josefov a josefovští mužáci pořádají 17. 7. 2021 tradiční besedu u cimbálu. Obec Josefov a josefovská chasa pořádají 23. 7. 2021 tradiční pohodovou besedu u cimbálu.

Region Podluží pořádá veřejnou sbírku

1. července 2021

Region Podluží pořádá veřejnou finanční sbírku na pomoc obcím zasaženým tornádem. V kanceláři OÚ v Josefově bude zapečetěná pokladnička, do které bude možnost přispět. Děkujeme za pomoc.

Pomoc obcím zasaženým tornádem

1. července 2021

Čísla transparentních účtu a krizových linek

Rozhodněme dnes, co v našem regionu podpoříme zítra

4. června 2021

MAS Jižní Slovácko připravuje novou společnou strategii rozvoje území 22 obcí na Podluží a Hodonínsku. Zapojte se i Vy do právě probíhajícího dotazníkového šetření.

Očkování COVID-19 – MUDr. Urbanová Prušánky

3. června 2021

Očkování COVID-19 – MUDr. Urbanová Prušánky

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 – online sčítání prodlouženo do 11. 5. 2021!

18. února 2021

Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021 a je povinné pro všechny osoby s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem nad 90 dnů na území ČR. V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář.

Tříkrálová sbírka 2021

9. února 2021

V naší obci proběhla v lednu 2021 Tříkrálová sbírka pod záštitou Oblastní charity Hodonín.

Očkování COVID-19 pro občany 80+

14. ledna 2021

Od pátku 15. ledna se pro seniory nad 80 let spustí centrální rezervační systém na webu registrace.uzis.cz a na bezplatných telefonních linkách. Kromě celostátní linky 1221 aktivoval Jihomoravský kraj za tímto účelem krizovou linku 800 129 921. Obě linky jsou bezplatné.

Oznámení o omezení úředních hodin obecního úřadu

9. října 2020

Na základě vyhlášení nouzového stavu, který svým usnesením č. 957 ze dne 30. září 2020 vyhlásila vláda ČR od 5. října 2020 na dobu 30 dnů z důvodu epidemie koronaviru a v souvislosti s usnesením vlády č. 994 ze dne 8. října 2020, je od 12. října 2020 omezen počet úředních hodin obecních úřadů na dva dny v týdnu dle místních zvyklostí, maximálně 5 hodin v jednom dni.

Zarážání hory

31. srpna 2020

Tato tradiční vinařská akce spojená s kulturním programem se koná v sobotu 5. září 2020 v 19.00 v prostoru „u vrb“ a následně v areálu „Výletiště pod zeleným,“ v případě nepříznivého počasí na sále Kulturního domu.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI