Drakyáda

12. října 2021

V sobotu 16. října 2021 po obědě. To je tak nejak po druhej hodině, jak nám posedne, jak dycky. Snáď bude ideální počasí a bude fúkat ten správný větr. Všecko sa to odehraje na hřišti a přilehlých polách.

Zarážání hory

30. srpna 2021

Tato tradiční vinařská akce spojená s kulturním programem se koná v sobotu 4. září 2021 v 19.00 v prostoru „u vrb“ a následně v areálu „Výletiště pod zeleným,“ v případě nepříznivého počasí na sále Kulturního domu.

Plkač Trophy Cup Josefov 2021

1. srpna 2021

V sobotu 7. srpna 2021 se bude konat jedenáctý ročník závodů plkačů, traktorů veteránů, traktorů skoronoviců a fechtlů babet.

Tradiční turnaj ulic v malé kopané

26. července 2021

Obec Josefov pořádá XII. ročník turnaje ulic v malé kopané, který se uskuteční tuto sobotu 31. července 2021 na víceúčelovém hřišti.

Tradiční krojované hody Josefov 2021

11. července 2021

Obec Josefov a josefovská chasa pořádají ve dnech 18. – 20. 7. 2021 tradiční krojované hody. Obec Josefov a josefovští mužáci pořádají 17. 7. 2021 tradiční besedu u cimbálu. Obec Josefov a josefovská chasa pořádají 23. 7. 2021 tradiční pohodovou besedu u cimbálu.

Region Podluží pořádá veřejnou sbírku

1. července 2021

Region Podluží pořádá veřejnou finanční sbírku na pomoc obcím zasaženým tornádem. V kanceláři OÚ v Josefově bude zapečetěná pokladnička, do které bude možnost přispět. Děkujeme za pomoc.

Pomoc obcím zasaženým tornádem

1. července 2021

Čísla transparentních účtu a krizových linek

Rozhodněme dnes, co v našem regionu podpoříme zítra

4. června 2021

MAS Jižní Slovácko připravuje novou společnou strategii rozvoje území 22 obcí na Podluží a Hodonínsku. Zapojte se i Vy do právě probíhajícího dotazníkového šetření.

Očkování COVID-19 – MUDr. Urbanová Prušánky

3. června 2021

Očkování COVID-19 – MUDr. Urbanová Prušánky

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 – online sčítání prodlouženo do 11. 5. 2021!

18. února 2021

Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021 a je povinné pro všechny osoby s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem nad 90 dnů na území ČR. V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI