Celkové vyúčtování všech položek pro vodné a stočné 2012

20. června 2013

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2012

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI