Dražební vyhláška

6. června 2014

Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetu na adrese portálu www.exdrazby.cz.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI