Návrh rozpočtu pro rok 2019 Mikroregionu Hodonínsko

28. listopadu 2018

Vyvěšeno 28. 11. 2018, sňato 17. 12. 2018

Návrh rozpočtu pro rok 2019 Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí je zveřejněn na webové adrese:  http://jiznislovacko.cz/hodoninsko/mikroregion/rozpocet

Listinná podoba dokumentu je k nahlédnutí u Ing. Kláry Osičkové, manažerky svazku. Adresa: Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín.

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI