Návrh rozpočtu pro rok 2023 – Mikroregion Hodonínsko – dobrovolný svazek obcí

1. listopadu 2022

Datum vyvěšení 1. 11. 2022, datum sejmutí 14. 12. 2022

Mikroregion Hodonínsko – dobrovolný svazek obcí, IČ: 71248633
Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín

– návrh rozpočtu a schválený rozpočet 2023 je zveřejněn na webové adrese:
https://slovackyregion.cz/hodoninsko/dokumenty

Listinná podoba dokumentu je k nahlédnutí u Bc. Patrície Juráňové na adrese: Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín.

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI