Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí za rok 2019

20. května 2020

Datum vyvěšení 20. 5. 2020, datum sejmutí 10. 6. 2020.

Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí za rok 2019 je zveřejněn na webové adrese: http://jiznislovacko.cz/hodoninsko/mikroregion/zaverecny-ucet. Listinná podoba dokumentu je k nahlédnutí u Ing. Kláry Osičkové, manažerky svazku. Adresa: Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín.

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI