Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a Výzva k uplatnění připomínek – Vydání Národního plánu povodí Dunaje

28. května 2021

Datum vyvěšení 28. 5. 2021, datum sejmutí 18. 6. 2021

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI