Pozvánka na členskou schůzi Regionu Podluží

16. listopadu 2018

Předseda svazku obcí Region Podluží svolává 36. veřejné zasedání Členské schůze svazku obcí, které se bude konat v úterý 4. prosince 2018 od 9.00 hodin v Prušánkách v salonku Restaurace U Schottlů.

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3. Zpráva o činnosti za období leden až listopad 2018
4. Volba statutárních zástupců svazku obcí
5. Volba členů revizní komise
6. Plán činnosti na rok 2019
7. Rozpočet na rok 2019
8. Různé
9. Diskuse
10. Závěr

Mgr. Vojtěch Pospíšil
předseda svazku obcí
Region Podluží

Ke stažení

 

Den vyvěšení 16. 11. 2018 a den sejmutí 4. 12. 2018.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI