Pozvánka na veřejnou členskou schůzi Regionu Podluží

29. listopadu 2012

Předseda svazku obcí Region Podluží svolává 21. veřejné zasedání členské schůze svazku obcí, které se bude konat ve čtvrtek 13. prosince 2012 v 17.00 hodin na Sokolovně v Lužicích.

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3. Zpráva o činnosti za rok 2012 (leden až listopad)
4. Zpráva revizní komise
5. Plán činnosti na rok 2013
6. Rozpočet na rok 2013
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI