POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE REGIONU PODLUŽÍ

28. listopadu 2013

Předseda svazku obcí Region Podluží svolává 23. veřejné zasedání členské schůze svazku obcí, které se bude konat v pondělí 16. prosince 2013 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu v Mikulčicích.

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3. Zpráva o činnosti za rok 2013 (leden až listopad)
4. Zpráva revizní komise
5. Vstup obce Mikulčice do svazku obcí Regionu Podluží
6. Plán činnosti na rok 2014
7. Rozpočet na rok 2014
8. Různé
9. Diskuse
10. Závěr

Ing. Jaroslav Kreml
předseda svazku obcí
Region Podluží

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI