Pozvánka na zasedání členské schůze regionu Podluží

27. května 2014

Předseda svazku obcí Region Podluží svolává 24. veřejné zasedání členské schůze svazku obcí, které se bude konat v úterý 10. června 2014 od 17.00 hodin v Kulturním domě v Moravském Žižkově.

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3. Zpráva o činnosti za rok 2013
4. Zpráva revizní komise za rok 2013
5. Projednání závěrečného účtu za rok 2013
6. Projednání nového znění Zakladatelské smlouvy a Stanov svazku obcí
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr

Ing. Jaroslav Kreml
předseda svazku obcí
Region Podluží

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI