POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE REGIONU PODLUŽÍ

4. prosince 2014

Předseda svazku obcí Region Podluží svolává 25. veřejné zasedání členské schůze svazku obcí, které se bude konat v pátek 19. prosince 2014 v 17.00 hodin v Sokolovně Moravské Nové Vsi.

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3. Zpráva o činnosti za období leden až listopad 2014
4. Volba statutárních zástupců svazku obcí
5. Volba členů revizní komise
6. Rozpočet na rok 2015
7. Plán činnosti na rok 2015
8. Rozpočtový výhled 2015-2019
9. Různé
10. Diskuse
11. Závěr

Ing. Jaroslav Kreml
předseda svazku obcí
Region Podluží

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI