POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE REGIONU PODLUŽÍ

27. dubna 2016

Předseda svazku obcí Region Podluží svolává 28. veřejné zasedání Členské schůze svazku obcí, které se bude konat ve čtvrtek 12. května 2016 od 17.00 hodin v Kulturním domě ve Starém Poddvorově.

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3. Zpráva o činnosti za rok 2015
4. Zpráva revizní komise za rok 2015
5. Volba členů revizní komise
6. Projednání závěrečného účtu za rok 2015
7. Ukončení členství v DSO – Moravská Nová Ves
8. Různé
9. Diskuse
10. Závěr

Mgr. Vojtěch Pospíšil
předseda svazku obcí
Region Podluží

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI