Rozpočtová odpovědnost DSO Mikroregion Hodonínsko 2018

20. prosince 2018

Průběžně aktualizováno

Mikroregion Hodonínsko na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 39 oznamuje, že dokumenty týkající se rozpočtové odpovědnosti jsou uloženy elektronicky následovně:

http://jiznislovacko.cz/hodoninsko/mikroregion/rozpocet

1. Schválený rozpočtový výhled na roky 2018 – 2022  Mikroregionu Hodonínsko
2. Schválený rozpočet na rok 2018 Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí
3. Schválená rozpočtová opatření 2018 Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí

  1. Rozpočtové opatření č. 1/2018 – vyvěšeno 8. 2. 2018
  2. Rozpočtové opatření č. 2/2018 – vyvěšeno 6. 4. 2018
  3. Rozpočtové opatření č. 3/2018 – vyvěšeno 6. 6. 2018
  4. Rozpočtové opatření  č. 4/2018 – vyvěšeno 18. 9. 2018
  5. Rozpočtové opatření č. 5/2018 – vyvěšeno 28. 11. 2018
  6. Rozpočtové opatření č. 6/2018 – vyvěšeno 20. 12. 2018

4. Návrh rozpočtu pro rok 2019 Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí – vyvěšeno 28. 11. 2018

5. Schválený rozpočet pro rok 2019 Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí  – vyvěšeno 20. 12. 2018

http://jiznislovacko.cz/hodoninsko/mikroregion/zaverecny-ucet
6. Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí za rok 2017, vyvěšeno 16.4.2018, sňato 31.5.2018
7. Schválený Závěrečný účet Mikroregionu Hodonínsko, schválen 31. 5. 2018, zveřejněno 6. 6. 2018

 

Listinná podoba dokumentů je k nahlédnutí u Ing. Kláry Osičkové, manažerky svazku. Adresa: Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín. 

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI